Training Coaching Ontwerp

Leren is een van de mooiste manieren om mensen in organisaties te ontwikkelen. Leren geeft verbetering in werk en organisatie, ondersteund door het managementLeren vergroot de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers, de kwaliteit van het management en het rendement van het proces. Men presteert individueel en samen beter.

Leren betekent niet altijd: opleiden. Een training of opleiding is slechts een van de middelen om te ontwikkelen of kennis op te doen.

“Leren laten werken” in een organisatie betekent :

  • de leervraag goed in kaart brengen met de betrokkenen (zowel deelnemers als leidinggevenden)
  • dit vertalen naar de juiste interventie
  • ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en toepassen

Peter van Veen, opleidingskundige met bedijfskundige inslag, brengt sjeu in het leerproces. Hij ondersteunt bedrijven en organisaties op het gebied van leren, opleiding en coaching:

  • Begeleiding en coaching van leidinggevenden
  • Advies aan opleidingsafdelingen, docenten, mentoren en coaches
  • Ontwerpen van maatwerk trainingen en concepten

Foto: Interviewsessie voor videolesmateriaal HBO´s Watermanagement

Opdrachtgevers

o.a. Waterschap Brabantse Delta, Provincie Zuid-Holland, Stichting Wateropleidingen, Timon Jeugdzorg, Post-HBO opleiding Rotterdam (Transfergroep), Philips, Polaroid, Hogeschool Utrecht Pedagogiek, ROC Nijmegen, NLP counselors, Ned. Geref. Predikantenopleiding

> Naar Training
> Naar Coaching
> Naar Ontwerp

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op.

Artikelen over coaching om te downloaden

Artikel Peter van Veen, ‘Kwetsbaarheid maakt onzeker, waarom?’ in Loopbaanvisie, april 2018 pag. 19-22,
Artikel
 over Vier soorten verwarring bij provocatief coachen, Supervisie & Coaching mrt 2009 (van Veen en Verweij).
Artikel over werken met Schaaldialoog, Tijdschrift voor Coaching dec 2010 (van Veen).
Artikel over de Mentaliteitenmatrix, Supervisie & Coaching mrt 2011 (van Veen en Verweij).