Opleidingsontwerp

Om leren te laten werken is een goed opleidingsontwerp een randvoorwaarde. Doordat ik jaren heb gewerkt voor een opleidingskundig bureau, ken ik de kneepjes van het vak. Ik heb opleidingen ontworpen voor diverse productiebedrijven en organisaties met performancevraagstukken, zoals Mona, Polaroid, Gasunie, Philips, Menken Drinks, Wateropleidingen.

Mijn aanpak bij het ontwerpen van een training of opleiding is drievoudig: Kijk naar de lerende zelf (wat wil, weet en kan hij al? wil hij het?), naar de leerweg (wat is de beste route? welke middelen kunnen het beste ondersteunen?) en kijk naar de context (in welke omgeving en met wie moet de deelnemer dit kunnen? wat vraagt de organisatie? hoe wordt de toepassing ondersteund?) Ofwel in een handig schema:

De lerende: De leerweg: De omgeving, context:
kennis en vaardigheid gewenst gedrag of gewenste beleving (doel) medewerkers, team, de sociale norm
houding beginsituatie management, ondersteuning
beleving benodigde leerproces en werkvormen middelen en methoden, werkprocessen
noodzaak en keuze leermiddelen en toetsvorm marktontwikkelingen, veranderingen in product of dienst

Peter van Veen is betrokken bij het hele traject van leerdoelen en draaiboek tot leermiddelen en docentenbegeleiding. Ga voor advies of een vraag vrijblijvend naar de contact-pagina.

Transfer van het geleerde begint al bij het ontwerp, niet pas als de opleiding voorbij is.

Terug