Check je patroon en kernthema

U kunt een snelle check doen met de onderstaande kleine matrix. Ook is er een artikel beschikbaar over de mentaliteitenmatrix, inclusief een matrix van vier pagina’s (2011). Dus zoek veel mogelijkheden om het uit te zoeken! Zorg daarbij dat u het stukje theorie op de vorige pagina een beetje begrijpt.

Kenmerk Patroon 1 Patroon 2 Patroon 3 Patroon 4
Basiszekerheid Autonomie Ordening Samen Kracht
Uitdaging Relatie Spontaniteit Alleen Kwetsbaarheid
Optimale situatie (‘oplossing’) Gelijkwaardig contact Correcte, gepaste zelfexpressie Acceptabele eigenheid Gedoseerde openheid
Ideale situatie Het perfecte gesprek Mens zijn, in het perfecte collectief Helemaal jezelf zijn, met anderen Echtheid, authenticiteit
Gevoel Primair gescheiden (distantie dominant) Primair gescheiden (distantie dominant) Primair verbonden (betrokkenheid dominant) Primair verbonden
(betrokkenheid dominant)
Verstand Open oriëntatie (omgeving betrouwbaar) Gesloten oriëntatie (omgeving niet bij voorbaat betrouwbaar) Open oriëntatie (omgeving betrouwbaar) Gesloten oriëntatie (omgeving niet bij voorbaat betrouwbaar)
Gedrag: aanpassing versus handhaving Aanpassing dominant boven handhaving (ik voeg mij naar de ander) Handhaving dominant boven aanpassing (de ander schikt zich naar mij) Aanpassing dominant boven handhaving (ik voeg mij naar de ander) Handhaving dominant boven aanpassing (de ander schikt zich naar mij)
Gevoel en verstand
Niet op één lijn (los van elkaar: dualiteit)
 
Op één lijn (verstand kanaliseert het gevoel: integratie)
 
Op één lijn (gevoel kleurt het verstand: synthese)
 
Niet op één lijn (botsend, verstand beschermt en bedwingt het gevoel: antithese)
Angstreductie (automatisch) Afstemmen, zich uiterlijk aanpassen Inpassen in eigen kader (de omgeving en zichzelf) Zich aanpassen, ook innerlijk Beheersen, omzetten, erkenning afdwingen
Metafoor Kameleon Koor, orkest, parochie Blauwe zebra Waterkrachtcentrale, stuwdam
Onbewuste angst Angst voor autonomie-verlies en on-vrijheid (overspoeld worden) Angst voor non-accepatie, uitsluiting en ontworteling (buiten de gemeen-schap komen te staan); angst voor grensoverschrijdende emoties Verlatingsangst, angst voor wij-verlies (nergens meer bij horen, verloren zijn; er helemaal alleen voor staan) Angst voor minder-waardigheid (de mindere zijn in de ogen van anderen); geen aandacht en erkenning ontvangen.
Omgang met de eigen onzekerheid Onzekerheid wordt niet openlijk getoond om de ander niet te verwarren Onzekerheid wordt rationeel benaderd of geëlimineerd (spanning blijft, rationele verwarring) Onzekerheid maakt onzeker, maar dat kan met redenatie en hulp van de omgeving verminderd worden Onzekerheid wordt gemaskeerd en actief omgezet in uiterlijke zekerheid (oplossingen, succes)
Faalangst (bewust) Angst om ontoereikend te zijn in het contact; genegeerd worden; geen gelijkwaardig contact, dwang Angst voor chaos, conflict, extremiteit en onbestuur-baarheid; het niet meer in goede banen kunnen leiden. Zelf niet aan de norm voldoen. Niet aan verwachtingen voldoen. Geen steun en waardering ontvangen, maar afkeuring en veroordeling; fouten maken Schaamte, angst voor mislukking, ontmaskerd worden, de zaak (gevoelens) niet meer beheersen
Kenmerkend Individuele relatievorming Normatieve groepsvorming Passieve, indirecte zelfbevestiging Actieve, directe zelfbevestiging
Verbinding met de ander Je let eerst en vooral op de omgeving en kiest dan een bijpassende actie. Je verbindt je vooral met die mensen die dezelfde principes en investering willen geven. Je verbindt je met mensen omdat dit jou de verbon-denheid geeft waarin je jezelf kunt zijn. Je neemt de ander ‘in je greep’ om zo je betrokkenheid waar te maken.
Houding t.o.v. omgeving Betrokken-afzijdige houding Sturend-dienstbare houding Kritisch-meegaande houding Beschermend-dominante houding
Ik-ander-koppeling (Brim en Wheeler) Voor de ander vluchten om zichzelf te zijn In de ander zichzelf vermijden In de ander zichzelf zoeken De ander overheersen om zichzelf te zijn
Te vermijden Verwijdering in het contact Uitsluiting van anderen Verdeeldheid, onenigheid Opgeven, verliezen
Wat blijft problematisch? De relatie en het eigen aandeel daarin De eigen positie en emoties bij chaos. De eigen identiteit; wat anderen van mij vinden. Eigen eer en imago. Of ’t zal lukken.
Valkuil, risico Zich buiten-staander voelen en zich niet uiten Neurose, dwangmatigheid Depressie, gepieker, besluiteloosheid, zich onmachtig voelen Narcisme, zich groot/klein voelen
Motto (Van de Griend) “Raak me aan, maar houd me niet vast” “We doen het samen op mijn manier” “Breng mij tot leven” “Zie mij en ik besta”
Soort mentaliteit Contact-mentaliteit Gemeenschaps-mentaliteit Midden-mentaliteit Winnaars-mentaliteit

Naar boven
Terug naar Leven vanuit je kernthema

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op.