Samen & Alleen

De basiszekerheid bij mentaal patroon 3 is Samen: je gaat primair uit van emotionele verbondenheid met anderen, en zoekt van daaruit naar Alleen. Ofwel: zelfstandigheid en individualiteit zijn de uitdaging. Toch mag Alleen nooit ten koste gaan van Samen. Teveel Alleen en te weinig Samen zou primaire angst prikkelen. Zodoende zoek je Alleen met behoud van Samen.

Je verbindt je met mensen omdat dit jou de verbondenheid en wij-gevoel geeft waarbinnen je jezelf kunt zijn. Daarom pas je je in de basis (ook innerlijk) aan, terwijl je ook net iets anders zou willen blijven. Dit resulteert in een kritisch-meegaande houding. Was je maar een blauwe zebra, bij de groep horend en toch een beetje opvallend!

 De situatie van patroon 3 is: “Ik vorm samen met de omgeving een geheel en moet dat goed houden, daarbij mijzelf zoekend en onderscheidend” (passieve, indirecte zelfbevestiging).

Om te onthouden over patroon 3
  • Onbewuste angst: angst voor verlies van steun en er alleen voor te staan; angst voor wij-verlies, verlatingsangst.
  • Zekerheidsstreven (angstreductie): zich automatisch aanpassen, je best doen.
  • Optimale situatie: acceptabele eigenheid.
  • Faalangst (bewust): niet aan de verwachtingen voldoen; angst voor afkeuring, fouten maken en gebrek aan waardering.
  • Kritisch-meegaande houding.
  • Binnen+buiten: interne betrokkenheid gecombineerd met subjectieve aanpassing
Dilemma’s

Patroon 3 voelt zich op zijn gemak als er voldoende betrokkenheid en wederkerigheid is. Samen, met steun van anderen, sla je je er doorheen, beleef je mooie dingen en kun je ook zelf iemand zijn. We kunnen ook zonder woorden op elkaar rekenen; dat voel je aan. De vraag is: Hoe kan ik binnen het samen toch mijzelf vinden, kritisch zijn en mijn eigen weg gaan? Wat wil en mag ik nou precies, en wordt dat door anderen bevestigd? Val ik wel een beetje acceptabel op, maar sta ik ook weer niet teveel alleen? Zullen ze mij nog wel blijven steunen? Wat vindt mijn omgeving van mij, en wat vinden anderen op hun beurt van mijn omgeving? Red ik het wel alleen? Dit soort dilemma’s is overheersend bij patroon 3.

Open structuur

Volgens de mentaliteitenleer is patroon 3 de meest open structuur, met een onvermogen tot echte zelfhandhaving. De persoon kan in zijn meegaandheid met de omgeving zowel enthousiast en vol vertrouwen zijn als ingehouden, afwachtend of zorgelijk. Hij of zij zoekt naar zelfbevestiging maar niet op een al te expliciete manier, om er niet er buiten te vallen. Hij is inschikkelijk en probeert alle wensen uit de omgeving te vervullen, in de hoop op geborgenheid (zich thuis voelen) bij de ander. De ik-ander-koppeling bij patroon 3 wordt getypeerd als ‘in de ander zichzelf zoeken’. Want eigenlijk is de persoon altijd en overal op zoek naar zichzelf.

Wij steunen en helpen elkaar, en stellen elkaar gerust. Ik spaar anderen en verwacht gespaard te worden. Ik ontzie en roep in mijn gedrag op dat anderen mij ontzien.

Terug naar Leven vanuit je kernthema
> Check je patroon en kernthema

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op.