Kracht & Kwetsbaarheid

De basiszekerheid is van mentaal patroon 4 Kracht, ofwel niet onder willen doen voor anderen in de omgeving. De persoon toont zijn gedrevenheid, zijn slimheid, charmes en wat hij waard is (in vrijheid dus los van hinderlijke regels), maar rekent tevens met zijn verborgen Kwetsbaarheid. De uitdaging Kwetsbaarheid (emotionele toegankelijkheid, openheid) mag niet ten koste gaan van Kracht. Dat zou de onbewuste angst prikkelen. Daarom zoek je als patroon 4 Kwetsbaarheid met behoud van Kracht.

Je bent als een stuwdam die door de omzetting beheersbare energie genereert en zelf de mate van openheid bepaalt. De zwakheid die je vanbinnen voelt, toon je niet (scheiding tussen binnen en buiten). Je actieve betrokkenheid leidt samen met de subjectief beleefde handhaving tot een beschermend-dominante houding. Je neemt de ander als het ware in de greep (vanzelf) om zo je betrokkenheid waar te maken.

De situatie van patroon 4 is: “Ik moet in verbondenheid met de omgeving mijn situatie de baas blijven (sterker zijn), daarbij mijn waarde tonend en mijn zwakheid verbergend.” (actieve zelfbevestiging)

Om te onthouden over patroon 4
  • Onbewuste angst: angst om minderwaardig te zijn in de ogen van anderen, zwak; geen aandacht en erkenning ontvangen.
  • Zekerheidsstreven (angstreductie): de situatie beheersen, zaken automatisch positief omzetten en erkenning afdwingen.
  • Optimale situatie: gedoseerde openheid.
  • Faalangst (bewust): angst om te verliezen, op te geven, te mislukken en ontmaskerd te worden (door de mand vallen).
  • Beschermend-dominante houding.
  • Binnen+buiten: interne betrokkenheid gecombineerd met subjectieve handhaving
Inschattingen

Patroon 4 vindt het prima zolang de situatie waarin hij verkeert beheersbaar of oplosbaar is. Dan geldt zijn ‘kracht’ of slimheid en weet hij zich veilig, sterk en erkend door anderen. Zwakke momenten weet hij handig (met nuancering/ humor/ dominantie/ redenering) te maskeren. De persoon blijft alert of hij onbedoeld te kwetsbaar zou blijken, onzeker of hij de verbinding dan nog wel waard is. Wat laat ik wel en niet zien? Kom ik goed voor de dag en heb ik het nog onder controle? Ziet niemand mijn verborgen onmacht? Kan ik hier iets betekenen en word ik daarbij gezien in mijn kwaliteiten? Voor welke kwetsbare anderen kan ik opkomen, waar ben ik nodig? Waar zitten mijn vrienden c.q. vijanden? Hoe blijf ik optimistisch? Waar liggen mijn kansen en mogelijkheden? Heeft het zin om hierin te investeren of is het ‘verspilde energie’? Wat heb je eraan?! Dat zijn belangrijke kwesties voor patroon 4.

“Succes is het vermogen om van de ene naar de andere mislukking te gaan zonder je enthousiasme te verliezen.” (Winston Churchill)

Maskerend

Volgens de mentaliteitenleer is patroon 4 het meest maskerend en inschattend. De persoon laat vooral zijn sterke kant zien, maar ziet desondanks eerlijkheid en echtheid wel als de ideale situatie. De interne onzekerheid maakt dat in iedere situatie opnieuw de eigen zekerheid moet worden bevestigd. Als die kans er tenminste is; dat wordt steeds ingeschat. Het is nooit genoeg. Ondanks de sterke loyaliteit is diep emotioneel contact met de ander problematisch. De ik-ander-koppeling bij patroon 4 wordt namelijk getypeerd als ‘de ander overheersen om zichzelf te zijn’. De persoon probeert (subtiel) de meerdere te zijn en de bovenpositie te behouden; als hij maar niet de mindere is.

“Schaamte is de angst voor verbreking van de verbinding. Is er iets aan mij dat indien anderen het zien, ik het niet waard ben om mee te verbinden? Het gevoel om niet goed genoeg te zijn komt voor uit ondraaglijke kwetsbaarheid.” (Brené Brown)

Terug naar Leven vanuit je kernthema
Check je patroon en kernthema

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op.